DIE STRUKTUUR VAN JOU DIERE:  so interpreteer jy BLUP-TEELWAARDES 

Jan Louis Venter
 July 30, 2018
Comments (0)
Breeding, selecting & reproduction


Die groot waarde van beste liniere onsydige beraming (BLUP)-teelwaardes le daarin dat dit waardevolle inligting verskaf oor ekonomies belangrike eienskappe aan die hand waarvan besluite geneem kan word. 

 

Artikel deur Jan Louis Venter

 

Leave a comment

Keep me updated?

Comments are moderated.
Be the first person to comment.

Quick Navigation

Month:
Author:
Category:

Jan Louis Venter

Latest Blogs

STUDIES in wool communal areas of eastern cape  sustainable cape wools standard  COVID 19  Machine sheep shearing demonstration  BLADE SHEEP SHEARING DEMONSTRATION  communal farming - xhosa articles  Understanding rift valley fever (rfv) in rsa  MERINO MONTAGE:  A FAMILY LEGACY 65 WOOL CLIPS IN THE MAKING  SLIM DROOGTEBESTUUR VIR VEEBOERE  2018 BEST CLASSED WOOL CLIP WINNER 
national-wool-growers-association-of-south-africa-communal-and-commercial

Follow Us

  

Head Office

+27 (0) 41 365 5030
+27 (0) 41 365 5035
nwga@nwga.co.za

OK / Close