Month:
Author:
Category:
  Search

DIE STRUKTUUR VAN JOU DIERE:  so interpreteer jy BLUP-TEELWAARDES 

BY Jan Louis Venter

Die groot waarde van beste liniere onsydige beraming (BLUP)-teelwaardes le daarin dat dit waardevolle inligting verskaf oor ekonomies belangrike eienskappe aan die hand waarvan besluite geneem kan word. 

 

Artikel deur Jan Louis Venter

 

 July 30, 2018
Comments (0)
Breeding, selecting & reproduction
Jan Louis Venter

Leave a comment

Keep me updated?

Comments are moderated.
Be the first person to comment.
national-wool-growers-association-of-south-africa-communal-and-commercial

Follow Us

  

Head Office

+27 (0) 41 365 5030
+27 (0) 41 365 5035
nwga@nwga.co.za

OK / Close